Website under construction

contact: praktijk-joycebos@xs4all.nl


"Je pijn is het breken van de schaal, die je inzicht omsluit"
- Kahlil Gibran -

Welkom, fijn dat je me gevonden hebt.
Op deze site kun je informatie vinden over de verschillende vormen van therapie die ik aanbied.

Waarom komen mensen naar mijn praktijk?
Het motief om in therapie te gaan kan heel verschillend zijn. Soms ligt de aanleiding in duidelijk aanwijsbare omstandigheden, bijvoorbeeld een scheiding, ontslag, verlies, maar soms ook in minder aanwijsbare psychische problemen. Voorbeelden daarvan zijn gevoelens van eenzaamheid en isolement, angst en depressie, het ongrijpbare gevoel dat je leven niet langer de vervulling oplevert die je had verwacht, het gevoel dat anderen je leven bepalen.
Wat de aanleiding ook mag zijn, feit is dat het op dit moment moeilijk voor je is je probleem op eigen kracht aan te kunnen. Goed dat je ondersteuning zoekt.

Mijn doelstelling is jou helpen bij jezelf te komen, contact te maken met je kern. Zodat de liefde en de wijsheid van je ziel die in je kern besloten liggen tot uitdrukking kunnen komen in je dagelijkse leven. Zodat je de innerlijke rust vindt die daar onderdeel van is, hoe druk en hectisch je leven verder ook mag zijn. Hiervoor is het nodig dat voelen, denken en handelen in evenwicht zijn met elkaar. Je bewust worden dat dit vaak niet het geval is, is de eerste stap. Reïncarnatie en/of regressietherapie is hier een goed hulpmiddel.

Soms komen mensen, omdat ze moeilijkheden ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen. De kinderen die de laatste 20 jaar geboren zijn, zijn anders. Je merkt aan ze dat zich bewuster zijn van wat er in hen omgaat en dat ze willen dat daar rekening mee gehouden wordt. Ze zullen dus niet zomaar doen wat jij wil. Ze zijn onafhankelijker en gevoeliger en laten hun eigenheid zien en dat geeft een probleem, omdat je niet weet hoe je daar mee om moet gaan. Mijn uitgangspunt hierbij is dat opvoeders allereerst tot het besef zouden moeten komen dat zijzelf - en dus ook het kind - van oorsprong geestelijke wezens zijn. Hiertoe bied ik 'hulp bij opvoeden'.

Soms komen mensen met fysieke pijn. Onverwerkte evaringen uit vorige incarnaties hebben zich opgeslagen in het celbewustzijn. Door bepaalde lichamelijke en psychische gebeurtenissen in dit leven kunnen die ervaringen wakker worden. Dit betekent dat de cellen in hun tot dan toe harmonieuze werking verstoord worden, waardoor de levensenergie niet kan doorstromen. Pijn en ongemak zijn dan het gevolg. Fysieke pijn heeft zijn oorsprong in het psychische lichaam en is derhalve een goed aanknopingspunt om te kijken naar de patronen en overtuigingen die er mogelijk aan ten grondslag liggen.

Soms komen mensen met zingevingvragen. Vragen die een antwoord nodig hebben dat licht werpt op het proces van een zich veranderend bewustzijn. Een bewustzijn dat mee ontwikkelt met de nieuwe tijd waarin wij leven, de tijd die vraagt om het ontwaken van een nieuw bewustzijn. De integratiebehandeling kan onderdeel uitmaken van dit proces.

Fysieke pijn heeft zijn oorsprong in het psychische lichaam en is derhalve een goed aanknopingspunt om te kijken naar de patronen en overtuigingen die er mogelijk aan ten grondslag liggen.