Cursus LOSK, landelijke opleiding spirituele kinderhulp

een handreiking aan hulpverleners en allen die met kinderen werken


"Ik vroeg eens aan mijn dochtertje van vijf jaar, toen ze 's nachts wakker werd: 'Hoe voel je je?' Ze antwoordde: 'De hele wereld. Ik voel me de hele wereld'."
- JB -

 

Deze cursus wordt onder auspiciën van Stichting B.I.S.(Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit) gegeven, zie www.bispiritualiteit.nl.

Tweejarige Opleiding 2011 - 2013 in Amstelveen

Het doel van de opleiding is de cursisten zich ervan bewust te laten worden dat de mens vóór alles een geestelijk wezen is en dat hij in de kern van zijn wezen verbonden is met zijn goddelijkheid. Dit besef wordt als wezenlijk uitgangspunt gehanteerd in de begeleiding van kinderen. Het doel hierbij is het kind uit te nodigen in contact met zijn essentie te blijven of dit contact te herstellen.

De begeleiders zijn Joyce Bos en Coby de Jong.

Coby de Jong heeft sinds 20 jaar een praktijk van waaruit zij cursussen en opleidingen (babymassage, zwangerschapsyoga) geeft 5 jaar geleden gebundeld in Sterrenkind (doorklikken), een spiritueel centrum voor kinderen en ouders in Den Haag. Zij heeft 8 jaar deelgenomen aan de Landelijke Werkgroep Spirituele Pedagogiek; hier vanuit zijn nieuwe inzichten ontstaan over de opvoeding van kinderen. Zij werkt nauw samen met Stichting B.I.S om spiritualiteit in de opvoeding te integreren. Zij is moeder van twee volwassen kinderen.

De cursus bestaat uit de onderdelen spirituele ontwikkeling en spirituele pedagogiek.

Spirituele ontwikkeling wordt gegeven door Joyce Bos: dit deel van de cursus is erop gericht het spirituele mensbeeld te leren kennen en in zichzelf te herkennen. Algemene kennis van het spirituele mensbeeld komt aan de orde, te weten:

 • De schepping, van daaruit seksualiteit, dus tweeheid en ontstaan van nieuw leven en wie zijn wij dan: geest, ziel en persoonlijkheid.
 • Het voelen van energie, materie is immers opgebouwd uit energie.
 • Hoe verdicht zich geest in de mens; hierbij gaat het om het etherische lichaam en het fysieke lichaam en het ontstaan van ziektes.
 • De emoties en hoe gaan wij om met lijden.
 • Het mentale stuk, het verschil tussen denken met de ratio en het nieuwe bewustzijn.
 • Herkenning van het spirituele mensbeeld in zichzelf en het bewust ter hand nemen van de eigen ontwikkeling.
 • Het tot integratie brengen van de geestelijke waarden van het menszijn
 • Welke inzichten liggen er ten grondslag aan de integratie behandeling?
 • Het leren toepassen van de integratie-behandeling.

Spirituele pedagogiek wordt gegeven door Coby de Jong: de inhoud van dit deel van de cursus is kennis nemen van spirituele pedagogiek, waarbij extra wordt ingegaan op de bijzondere kenmerken van kinderen van deze tijd. Onderdelen van de cursus zijn:

 • Reïncarnatie, conceptie; het door de ziel opnieuw aangaan van een evolutiereis naar de aarde.
 • Zwangerschap: het verloop daarvan vanuit een spirituele visie.
 • Geboorte: interactie van moeder, vader en kind; een liefdevol en ontspannen welkom.
 • De peuter, de kleuter, ontwikkeling van het gevoelsleven, ontwikkelen van basisveiligheid.
 • Het schoolkind; denken, voelen, intuïtie, gevoeligheid, paranormale vermogens.
 • De jonge mens, puberteit; hoe ontwikkelt het kind een eigen identiteit, hoe leert het kind zichzelf van anderen te onderscheiden.
 • De adolescentie. Het maken van keuzes, hoe wordt je volwassen?
 • De gehandicapte mens. Hoe ontstaat een lichamelijke en/of verstandelijke handicap gezien vanuit de ziel en de levensopdracht?
 • Spiritualiteit binnen de hulpverlening, o.a. ADHD, dyslexie, autisme met voorbeelden uit de praktijk.
 • Het leren toepassen van de energie-behandeling.

 

Praktische informatie

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit 12 zaterdagen per jaar van 10:00 - 14:00 uur.

Data eerste jaar (onder voorbehoud):
5/2; 12/2; 12/3; 2/4; 23/4; 14/5; 4/6; 3/9; 24/9; 8/10; 5/11; 26/11; 17/12.

Plaats:
De Lybertijn, Stationsstraat 22, 1882 JN Amstelveen (gratis parkeren in de buurt)

Kosten:
€ 720,- + inschrijvingskosten € 25,-. Vóór de aanvang van de cursus dient het gehele bedrag betaald te zijn. (Na overleg is gespreide betaling mogelijk). Bij eventueel afbreken van de cursus is geen restitutie mogelijk.

Aantal deelnemers:
minimaal 10, maximaal 14.

Informatie en aanvraag inschrijfformulier:
Coby de Jong, 070 - 3657267, info@sterrenkind.com, www.sterrenkind.com of
Joyce Bos, 0251-259061, praktijk-joycebos@online.nl, www.praktijk-joycebos.nl.

Aanmelden:
via inschrijfformulier op aanvraag. U bent ingeschreven na ontvangst van uw inschrijfformulier en de inschrijfkosten. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een vragenlijst.

Inschrijfformulier sturen aan:
LOSK, t.a.v. Joyce Bos, Rosa Manussingel 105, 1963 BC Heemskerk.
Zie ook folder in pdf.

Voor LOSK in Capelle aan den IJssel zie www.bispiritualiteit.nl, Stichting B.I.S.