Integratiebehandeling


"Wat in het innerlijk verborgen is, zal dicteren wat er aan de buitenkant tevoorschijn komt."
- El Morya -

De integratiebehandeling is onderdeel van een proces van bewustwording en past in de tijd waarin we leven. Door de integratiebehandeling kom je versneld tot inzicht en geestelijke groei. Deze tijd vraagt om een nieuw bewustzijn. Een bewustzijn dat onbevreesd de belemmeringen of de blokkades onder ogen ziet, die in de weg staan om je op een steeds dieper niveau met jezelf te verbinden.

De belemmeringen kunnen zijn gevoelens van schuld of schaamte, van eenzaamheid, of het gevoel minder waard te zijn. Die gevoelens liggen in je onderbewustzijn verborgen.

Verbind je je op een dieper niveau - voorbij deze gevoelens, die gebaseerd zijn op emoties - met jezelf, dan kom je in contact met je ziel. Je ziel draagt enerzijds alle ervaringen in zich van de vroege jeugd en eerdere levens en is anderzijds de verbinding naar de bron van waaruit je afkomstig bent. Deze bron wordt geest genoemd. Contact met de ziel vindt plaats op een fijner energetisch niveau.

In het leven van alledag ben je geneigd je te richten op wat je kan zien en wat je vast kan pakken. Contacten met fijnere energiegebieden zijn minder vanzelfsprekend. Toch liggen binnen deze contacten de mogelijkheden tot heel worden. Je komt in het gebied van voelen (niet te verwarren met emoties), aanvoelen, van intuïtie, van innerlijk weten. Het is de bedoeling datgene wat je hier tegenkomt, te integreren in je dagelijkse leven.

Het uitgangspunt bij dit alles is dat je in de eerste plaats een geestelijk wezen bent, omdat je afkomstig bent van die bron van alle leven die geest genoemd wordt. En dat je als mens in je leven een leerschool doorloopt om tot bewustzijn te komen. Dit doe je via je persoonlijkheid, je menszijn. De integratiebehandeling helpt je bij het herkennen van de belemmeringen of de blokkades, het accepteren en het loslaten hiervan. Dan kan de integratie van geest, ziel en persoonlijkheid op gang komen, hetgeen een gevoel van rust en welbevinden tot gevolg heeft. Ook is het mogelijk dat het fysieke lichaam beter zal gaan functioneren. De behandeling is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 3 maanden. Ze kan mensen geestelijk en/of lichamelijk helpen in hun proces. Ook kan ze het stervensproces verlichten.

Na een inleidend gesprek verbind ik me mijn eigen diepste kern door me in gedachten en gevoel open te stellen voor de bron van alle leven. In een moment van loslaten, van stil en leeg zijn, houd ik mijn hand boven de kruin van de ontvanger en dan kan een flits van kosmische energie doordringen in de diverse bewustzijnsgebieden van de ontvanger. De ontvanger bepaalt de hoeveelheid energie die opgenomen wordt. Mijn handen dienen als een kanaal voor deze energie. De behandeling duurt niet langer dan 5 á 10 minuten. Om de energie goed te laten integreren is het aan te bevelen de behandeling drie keer te ontvangen met een tussenpoos van niet meer dan 3 weken.

De integratiebehandeling kan ofwel als een afsluiting van een therapeutische sessie gegeven worden, ofwel als een zelfstandige losstaande behandeling. De integratiebehandeling komt voort uit de Psychosofia, een vrije onafhankelijke spirituele stroming, opgericht door Zohra Noach.

Ter voorbereiding vraag ik je om thuis alvast voorwerk te doen voordat je voor een sessie komt, zie verder onder huiswerk.