Over mijzelf


"Een mededogend mens is de krachtigste genezer, niet alleen van zijn eigen ziekte of problemen, maar ook van die van anderen"
- Lama Kyabje Zopa Rinpoche -

Wie ben ik? Natuurlijk, ik heb een naam, Joyce, ik heb twee kleindochters, twee dochters, een echtgenoot. Ontleen ik daaraan mijn identiteit? Misschien heb ik ooit een glimp opgevangen van mijn ware wezen. Dat was onbeschrijfelijk mooi, maar om nu te zeggen dat ik dat ben ... Misschien zoek ik nog een beetje naar mijn ware zelf, misschien vind ik het soms.

Mijn zoektocht is begonnen bij de Theosofische Vereniging en de Vrij Katholieke Kerk. Later kwamen Krishnamurti en de astrologie. Tot ik erachter kwam dat die zoektocht me niet bracht waar ik wilde zijn. Toen begon ik naar mijzelf te zoeken en ik deed dat via reïncarnatietherapie bij een toenmalige student van Hans ten Dam, de grondlegger van de reïncarnatietherapie in Nederland.

Na afloop van die therapie wist ik dat ik dat ook kon en wilde: in die trance-achtige toestand komen waar de contouren van het probleem zich steeds duidelijker aftekenen, teneinde zo dichterbij de kern te komen. In 1998 heb ik de opleiding tot reïncarnatietherapeut bij de School voor Reïncarnatietherapie Nederland,
de SRN afgerond en sindsdien voer ik een eigen praktijk.

In 2005 heb ik de landelijke opleiding voor spirituele hulp aan kinderen gedaan,
de LOSK, onderdeel van de Stichting B.I.S.. In deze opleiding ligt de nadruk op het mensbeeld. Dat de mens vóór alles een geestelijk wezen is, is dan ook altijd mijn uitgangspunt. De spirituele pedagogiek is een belangrijk onderdeel van de LOSK. Ieder kind wat geboren wordt maakt een eigen uniek evolutieproces door en dat heeft altijd te maken met de integratie van zijn beste deel en zijn moeilijkste deel. Het kind is optimaal uitgerust dit te doen in deze incarnatie. Tevens heb ik bij de Stichting B.I.S. de Inwijdingsschool (I.W.S.) van Anna Lamb gedaan. Deze scholing heeft tot doel te komen tot een bewust leven vanuit een Hoger Bewustzijn.

Bij de LOSK heb ik de integratiebehandeling geleerd, waarbij het erom gaat de meest wezenlijke, goddelijke kern van de mens te integreren in zijn dagelijks leven.

Ik ben nu aan de LOSK verbonden als docent voor het onderdeel Spirituele ontwikkeling en de integratiebehandeling.

Ik kom er steeds meer achter dat in mijzelf alle wezenlijke kennis aanwezig is om vrede en rust te vinden binnen de hectiek van het bestaan. Deze kennis is uniek en authentiek en heeft meer met het hart te maken, dan met het hoofd.