Reïncarnatie- en regressietherapie


"Het verleden bekijken is meer en meer het heden binnengaan."
- JB -

Je wilt reïncarnatie- of regressietherapie doen, wat is het een, wat is het ander?

De kiem van het probleem van nu ligt in een eerdere ervaring. Dat kan zijn in de vroege jeugd, of, over de grenzen van de dood heen naar een ervaring in een vorig leven.
In het eerste geval spreken we van regressietherapie, in het tweede van reïncarnatietherapie.

Een probleem is eigenlijk niets anders dan een oude oplossing die niet meer werkt. Verandering is dus aan de orde. De verandering bestaat uit het herstellen van het contact met jezelf. Met wat jij ervaart en voelt. In dat laatste zit het geheim. Voelen is niet zo gemakkelijk. Vaak denk je dat je voelt, maar dat is denken en het gevoel blijft zitten. Oude, onverwerkte gevoelens van pijn en verdriet zitten in de weg en verhinderen je om bij je diepere kern te komen.

In de herbeleving kunnen alle facetten van de ervaring doorvoeld worden. Ik help je en moedig je aan je bewust te worden van de oude oorspronkelijke pijn, die vaak verbonden is met boosheid of verdriet. Ik vraag je dan er doorheen te ademen. Met het voelen van de pijn en het tegelijk bewust zijn van je adem vindt een verandering plaats. De pijn laat los (= uiten) en maakt de weg vrij voor iets nieuws. Energie komt terug en je gaat voelen dat je leeft. Het leven kan weer gaan stromen.

In therapie kom je in verbinding met je kern, je eigenheid, jouw unieke zelf. Van hieruit kun je je eigen oplossingen vinden.

Overigens, het woord probleem komt van het Griekse woord proballo wat betekent: dat wat voorgeworpen wordt. Er wordt dus iets naar je toe geworpen. Ga je het vangen?

Er wordt gebruik gemaakt van hypnotische trance. Dit is een geabsorbeerd raken in wat je vertelt, net zoals dat gebeurt als je een spannend boek leest, of naar een spannende film kijkt. Je vergeet de wereld om je heen en focust alleen op wat je ervaart. Het is geen hypnose.

De therapie begint met een voorgesprek van 1,5 á 2 uur, waarin je probleem in kaart gebracht wordt. Als er tijdens het voorgesprek een vertrouwensbasis is ontstaan, kunnen we verdere afspraken maken.

Ter voorbereiding vraag ik je om thuis alvast voorwerk te doen voordat je voor een sessie komt, zie verder onder huiswerk.