Relatietherapie


"De belofte. Ooit, ergens in tijd en ruimte, hebben wij, ieder van ons, elkaar beloofd om elkaar wakker te maken als het moment daar is. Op dat moment gaat het Goddelijk plan in werking en wordt de aarde herschapen naar zijn oorspronkelijke bedoeling en is de mens verlicht. Dat moment is nu."
- Joop van der Hagen -

Waarom is het tegenwoordig zo moeilijk een intieme relatie aan te gaan? Steeds meer mensen wonen alleen of als eenoudergezin, omdat de relatie waar ze meestal vol goede moed aan begonnen, veranderd is in een bron van pijn en woede, doordat de relatie beheerst wordt door conflicten en problemen.

De grondslag van een verstoorde relatie met je partner is een verstoorde relatie met jezelf, veroorzaakt door een gebrek aan zelfkennis. Het is ook een patroon van niet-luisteren, maar van projecteren op elkaar.

Relatietherapie gaat niet over verandering van gedrag. Het gaat over gehoord worden en horen, de basis van communicatie. Gehoord worden wil zeggen dat als jij iets tegen je partner zegt, dat je dan wilt dat hij of zij je hoort. Dat hij of zij luistert zonder commentaar en dus ontvangt wat jij zegt. Horen betekent dat jij hetzelfde doet, luisteren zonder commentaar, ontvangen wat je partner zegt. Dan ontstaat ruimte voor wat er in ieder van jullie leeft. Alleen als die ruimte er is kan liefde en respect weer opbloeien. Zeggen wat er in je leeft vereist een intieme relatie met jezelf. Vandaar dat individuele sessies onderdeel van de relatietherapie zijn om erachter te komen wat je meest intieme gedachten zijn over de relatie.

Het doel van de relatietherapie is dus het scheppen van ruimte. Alleen hier vandaan kunnen nieuwe stappen gezet worden. Het ervaren van ruimte geeft het weldadige gevoel van veiligheid en vertrouwen, de nieuwe peilers waarop de relatie kan rusten, welke vorm zij ook mag aannemen.

In eerste instantie ga ik uit van 3 gezamenlijke sessies en 2 individuele sessies per persoon, dan kijken we waar we staan en wat het vervolg kan zijn.

Ter voorbereiding vraag ik je om thuis alvast voorwerk te doen voordat je voor een sessie komt, zie verder onder huiswerk.