Therapie met kinderen


"Maar wat is dat gevoel?" wilde de kleine Ziel weten.
"Dat gevoel dat ik krijg als mamma me vasthoudt en pappa me een kus geeft?"
"Liefde," antwoordde Almar. "Dat gevoel heet liefde."

- Neale Donald Walsch -

Ik werk ook met kinderen. De kinderen van deze tijd lijken wel gevoeliger te zijn dan vroeger. Ze voelen alles om zich heen aan en dat kan maken dat ze niet altijd lekker in hun vel zitten. Soms zijn ze hoogsensitief, soms paranormaal en het niet (h)erkennen dat dit zo is, kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfacceptatie, overmatige angsten, moedeloosheid, verdriet en/of lichamelijke klachten.

Met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld tekenen, spel, gesprek, kunnen we erachter komen wat hen dwars zit. Een ander hulpmiddel is de integratiebehandeling. Deze behandeling zorgt ervoor dat kinderen in contact komen met hun eigen ziel om van daaruit zelf sturing te geven aan hun leven.
Het zelfhelende vermogen van het kind wordt gestimuleerd, doordat kosmische energie vanuit de hoogste dimensies doordringt op de diverse bewustzijnsgebieden van het kind.

Het blijkt vaak dat ook de ouders in het geheel betrokken moeten worden. Ik zal dat altijd aangeven.

Ter voorbereiding vraag ik je om thuis alvast voorwerk te doen voordat je voor een sessie komt, zie verder onder huiswerk.